Jump to Content
יונתן פיק

זכות יוצרים אדריכל

חוק זכות יוצרים חל על מגוון סוגי יצירות, בינהן יצירות אמנותית הכוללות אדריכלות – מבנה, מודל או תכנית למבנה. היצירה צריכה להיות מקורית.
זכות היוצרים קיימת לתקופת חייו של היוצר, ולאורך 70 שנה לאחר מותו.
החוק נותן הגנה ליוצר וליצירה (קניין רוחני) בכך שרק לבעל זכות היוצרים מותר לעשות פעולות ביצירה של העתקה (בדו מימד או בתלת מימד) ופירסום.
מי שעושה פעולות אלו, ללא רשות בעל זכות יוצרים, מפר את החוק ויכול להידרש לתת פיצוי אפילו מבלי להוכיח נזק.
יצירה אדריכלית, שונה מסוגי אמנות אחרים ,כמו פסל או תמונה, בכך שהיא מוצבת במרחב הציבורי, היא שימושית באופן יומיומי ע"י הציבור ונמצאת בבעלות אחרים – מבנים אדריכליים במרחב ציבורי מותר לצלם, לצייר ולשרטט.
מותר גם לעשות שימוש ביצירה לצורך מחקר, ביקורת והוראה.
ביצירה מוזמנת כמו מבנה אדריכלי היוצר הוא בעל זכות היוצרים, אלא אם הוסכם אחרת,
לכן בהסכמים בין אדריכל לבין רשויות או חברות וגם בתחרויות, המזמין רושם בדר"כ בהסכם שזכויות היוצרים מועברות למזמין.
במשרד אדריכלים הבעלים הוא בעל זכות היוצרים, גם ביצירה שנוצרה ע"י עובד במהלך עבודתו.
החוק מעניק גם זכות מוסרית – זכות שהיא אישית ולא ניתנת להעברה.
הזכות המוסרית נותנת הגנה בחובה לתת קרדיט ליוצר על היצירה בהיקף ראוי, ובכך שלא יהיה ניתן לעשות שינויים שיפגעו ביצירה, אם מדובר בשינויים שיפגעו בשמו של היוצר.
הקרדיט חשוב למעמד האדריכל, ובעוד שבפירסומים לפרויקטים דואגים בדר"כ לאזכר את שם היזם, עורך הדין שסיכם את העיסקה, משרד השיווק, הצלם, משרד ההדמיות, לפעמים שם האדריכל אינו מוזכר לא בפירסום ולא בשלט על המבנה.

זכות יוצרים הוא נושא מורכב שנדון כבר במקרים שונים בבתי משפט.
בחוק ובפסיקה נעשה ניסיון לשמור על איזון בין האינטרסים השונים:
 • למזמין אינטרס לשמור לעצמו את הזכות על התכנון כך שלא יעתיקו אותו למבנה אחר זהה, וכדי שיהיה ניתן לעשות שינויים במבנה בעתיד, גם עם אדריכל אחר.
 • האדריכל רוצה לשמור על היכולת לפרסם את עבודתו, לקבל עליה קרדיט ראוי ולשמור עליה מפני פגיעה בעתיד.
 • לציבור ולמשתמשים במבנה יש אינטרס מצד אחד לשמור על יצירות אדריכליות חשובות, ומצד שני לאפשר עם חלוף הזמן להתאים את המבנה לצרכים, זכויות הבניה והתקנים המשתנים.
בתי משפט נוהגים בדרך כלל לפסוק לפי חשיבה פרקטית ששינויים במבנה אינם פגיעה בזכות מוסרית, כל עוד מדובר בפעולה סבירה של בעל הנכס, שאינה פוגעת ביצירה מקורית בעלת ערך משמעותי.
ישראל נמצאת בתחום זכות היוצרים איפשהו באמצע בין ארה"ב שם אין לאדריכל זכות יוצרים ובעל הנכס יכול לעשות כרצונו, ובין אירופה בה נשמרת וניתנת עדיפות לזכות היוצר.

טיפים:
בחתימת הסכם עם מזמין, המבקש להעביר את זכות היוצרים אליו, רצוי ואפשר להוסיף מס' משפטים להסכם:
 • האדריכל יהיה רשאי להשתמש בחומרי התכנון לצורך שיווק משרדו.
 • העברת הזכויות למזמין תעשה לאחר תשלום מלוא התמורה לאדריכל.
 • כל פירסום של הפרויקט בסוגי מדיה שונים: אינטרנט, טלוויזיה, עיתונות וכד' יכלול אזכור למשרד האדריכלים, כולל שלט אתר ועל המבנה.

קישור לחוק זכות יוצרים

חזרה לבלוג אדריכלים