Jump to Content
יונתן פיק

בדיחות על אדריכלים

איזה חלק בחדר הוא החם ביותר?
הפינה — תמיד ב-90 מעלות!

איזה חיה יכולה לקפוץ גבוה יותר מבית?
כל חיה – בית לא יכול לקפוץ.

שמעת את הבדיחה על הגג?
לא משנה, זה מעל לרמה שלך

בחורה זה כמו דירה, בהתחלה אתה חולם על גבוהה עם מרפסת, ובסוף אתה גומר עם נמוכה על עמודים.

 

 

 

 

 

חזרה לבלוג אדריכלים