Jump to Content
יונתן פיק

טכנולוגיה לאדריכלות 2020

העיפרון, הדף והיד החופשית עדיין אתנו, אליהם מצטרפים כלים טכנולוגיים לעבודת האדריכל בתחומי מדידה, צילום, שרטוט, תלת מימד ופרזנטציה.
מאמר זה מציג בקצרה חומרה-פיזית ,התוכנות במאמר נפרד.
אלו כלים המשנים את הדרך בה אנו לומדים ומנתחים את המציאות, יוצרים ומציגים אדריכלות.

מדידה

בהתחלה היה סרט המדידה, אח"כ מד הלייזר הפשוט שציין מרחק לנקודה בודדת.
כיום ניתן לבצע סריקה תלת ממדית המתורגמת לקובץ במגוון קני מידה: מסריקה של מרחב עירוני, בנין, חלל פנים ועד אובייקט.
ישנן מס' שיטות לסריקה תלת מימדית: מידול באמצעות תמונות בשימוש באפליקציה על הטלפון הנייד בשיטת photogramentry, סורקי אור – המקרינים תבנית מסוימת על אובייקט ומנתחים את העיוות וההחזרה של האור ליצירת מודל, וסורקי לייזר הממפים מיליוני נקודות מרחביות תוך מס' דקות.

צילום

הרחפנים מציעים נקודת מבט חדשה. מבט על שהיה שמור לציפור/טייס וכיום נמצא בידיו של כל אדם ובמחיר זול יחסית.
החיים עצמם ונקודת המבט העיקרית שלנו מתרחשת ברובה במפלס הקרקע, אולם רחפנים מאפשרים לנו לראות את התמונה הגדולה והחזית החמישית.
רחפנים הם כלי חשוב לאדריכלים. באמצעותם ניתן לצלם ולנתח כל אתר לפרויקט חדש, לסרוק ולקבל מודל תלת מימד של בנין וסביבה, ולבצע פיקוח עליון על הבניה.
בעתיד לרחפנים פוטנציאל לשנות את תכנון הערים, כשהם יהפכו כלי הובלה ותחבורה לבני אדם, ישחררו אותנו מהתשתית הלינארית של כבישים ומסילות ויכניסו אותנו בצורה חדשה למבנים.

שרטוט

לוח השרטוט של המאה הקודמת היה המצע עליו נעשתה עבודת האדריכל. אופקי עם נטייה בזווית כלפי הגוף, האדריכל "צייר" או שרטט את חתכי הבניין פיזית באמצעות עפרון או עט רפידו-גרף על הדף.
עם כניסת המחשב, המסך הפך ורטיקלי ופעולת השרטוט נעשית באמצעות עכבר ומקלדת – המסך הפך אובייקט פסיבי המביטים עליו.
כיום ישנם לוחות שרטוט חדשים החוזרים לאותה זווית עבודה של פעם – מסך טאצ' נטוי המשמש כלי עבודה אינטראקטיבי.

מודלים

בלימודים הכנו מודלים ע"י חיתוך קרטון ביצוע, ואצבעות… , או לוחות מוקצפים. אח"כ זה קצת השתכלל עם חיתוך בלייזר, אבל בעבודה במשרדי האדריכלות האמנות החשובה הזו של בניית מודלים ככלי תכנוני הלכה לאיבוד. המודלים בתלת מימד נשארו ווירטואליים על המסך השטוח.
היום מדפסות תלת מימד חדשות, ובמחירים סבירים מאפשרות לאדריכלים להעביר את המודל הממוחשב ישירות למודל פיזי בלחיצת כפתור.
הטכנולוגיה העיקרית היא FDM מדפסת שמניחה שכבות חומר פלסטי (מדפסות מומלצות:Prusa , Ultimaker)
טכנולוגיה אחרת היא SLA בה חומר נוזלי מוקשח שכבה אחר שכבה באמצעות אור UV.

פרזנטציה – הולוגרמה ו- Virtual reality

כלים חדשים להצגת מציאות בתלת מימד, להסתובב סביבה ובתוכה.

תתחדשו!

חזרה לבלוג אדריכלים