Jump to Content
יונתן פיק

הצעת מחיר אדריכל

הצעת המחיר היא אחד המסמכים החשובים ביותר המסדירים את היחסים בין הלקוח והאדריכל.
ההצעה מתארת את אופי והיקף הפרויקט, מגדירה את תכולת השירות שנותן האדריכל לאורך שלבי התכנון, ואת התמורה – הכסף שישולם ובאיזה שלבים.

לעיתים, אחרי סיכום הצעת המחיר בשלב ההתחלתי, ממשיכים וחותמים על הסכם משפטי מלא, ולעיתים ההצעה החתומה נותרת המסמך היחיד – זהו מצב עדיף, בו חותמים על מסמך פשוט וקצר יחסית, על פני הסכם מורכב המנוסח על ידי עורכי דין.

לאור חשיבות ההצעה והשפעתה על ההתנהלות לאורך תקופה ארוכה מהחתימה ועד השלמת הפרויקט, עדיף שההצעה תהיה שקופה וברורה, ותכסה את כל הנושאים ככל הניתן. גישה זו עדיפה על פני עמימות והשארת נושאים פתוחים לחילוקי דעות.

תכנון אדריכלי של פרויקט וליווי עד גמר ביצוע לוקח זמן רב, לעיתים שנים, תוך השקעת עבודה רבה, מפיתוח הקונספט ועד הפקת סט התכניות המלא, תיאומים פגישות וסיורים אותם מוביל האדריכל.
ולכן עדיף לקחת לתכנון רק פרויקט שעומד בשני תנאים:

1. מעניין מבחינה אדריכלית

2. משתלם מבחינה כספית. הצעת המחיר צריכה לדאוג לתנאי השני.

במאמר קצר זה נסקור מס' נקודות חשובות שכדאי לכלול בהצעת המחיר, בסוף המאמר תמצאו קישור להורדת פורמט להצעת מחיר לדוגמא.

להלן עשר נקודות חשובות לציון בהצעת המחיר:
1. שכר טרחה: רצוי לציין את היקף הפרויקט, סך התמורה לתשלום לאדריכל ומהו המפתח לחישוב, ולא להסתפק רק בציון אחוז מעלות פרויקט או מחיר יחידה.
למשל:
היקף הפרויקט 2,000 מ"ר בנוי מעל הקרקע, 1,000 מ"ר מתחת לקרקע.
סך שכר טרחה לאדריכל 230,000 ₪.
לפי 100 ₪ למ"ר מעל הקרקע, 30 ₪ למ"ר מתחת לקרקע.
בצורה זו הלקוח והאדריכל מסכמים בצורה ברורה את שכר הטרחה כך שאם הפרויקט יגדל/יקטן במעט יהיה ברור מהו השכר.

2. שלביות התשלומים: יש לכלול בכל הצעת מחיר שלב תשלום מקדמה עם חתימת ההצעה כתנאי לתחילת עבודה. חתימה ותשלום המקדמה משמש כדמי רצינות של הלקוח ומכסה את שלב הבדיקה והסקיצות הראשוניות.
רצוי שאחוזי התשלומים יהלמו את השלבים הראשונים, שהם חשובים ביותר מבחינת תכנון, חשיבה ויצירתיות. גובה התשלום בכל שלב צריך לכסות את עלות העבודה + רווח לכל שלב בפני עצמו, מבלי להמתין להתקדמות הפרויקט, התלויה בגורמים חיצוניים.
חשוב גם לציין כי יהיה ניתן להגיש חשבונות חודשיים חלקיים במהלך שלבי התכנון ולא רק בסופם, מכיוון שישנם שלבים שלוקחים זמן רב כגון רישוי, הכנת תכניות לביצוע ופיקוח עליון.
צריך לקבוע מה התשלום במידה ומעוניינים להפסיק את ההתקשרות, למשל – יש לשלם לאדריכל עבור השלבים שהשלים ועבור השלב שנמצא כעת אצלו בהכנה או בתוספת פיצוי מסוים.
כנספח נפרד להצעת מחיר ניתן לצרף לו"ז משוער לתכנון.

3. מע"מ ומדד: יש לציין שהמחיר אינו כולל מע"מ, וכמו כן להצמיד אותו למדד. ניתן להצמיד למדד תשומות הבניה – התחום בו אנו עוסקים, בשנים האחרונות מדד זה עולה עם הזמן בניגוד למדד המחירים לצרכן שכמעט ואינו משתנה. הרבה אדריכלים לא מקפידים בדרישות התשלום על תוספת ההתייקרות, אולם טמונים שם אלפי שקלים וחבל.
בנוסף יש להגדיר שתוקף ההצעה מוגבל לתקופת זמן מסוימת, כך שאם עוברים מס' חודשים ואפילו שנים – עליה להתעדכן.

4. יש לציין אילו תשלומים נוספים יחולו על הלקוח, כגון מכון העתקות, שליחויות והדפסות; תשלום אגרות והיטלים לרשויות; תשלום ליועצים אחרים, וכו'.

5. על ההצעה להגדיר מה תחום האחריות של האדריכל ובאיזה תחומים נדרשים יועצים אחרים, איתם האדריכל מתאם ומוביל את תכנון הפרויקט. כמובן שככל שהפרויקט גדול יותר – מספר היועצים המקצועיים רב יותר, והוא עשוי לכלול מנהל פרויקט, מפקח, מודד, כמאי, קונסטרוקטור, יועצי מערכות כגון: חשמל, אינסטלציה, מיזוג אויר, מעליות; יועצי תנועה, בטיחות, מיגון, נגישות, איכות סביבה, משרד הדמיות לשיווק, ועוד.

6. יש להגדיר את תחום האחריות של אדריכל המבנה לעומת מעצבים אחרים המשתתפים בתכנון הפרויקט – מעצב פנים ואדריכל נוף. במידה וההצעה היא לאדריכלות בלבד, יש לציין שהיא כוללת את תכנון המבנה וחלוקות הפנים, אולם אינה כוללת עיצוב פנים (בחירת ריהוט, גופי תאורה, פריסות, תכניות נגרות) ואינה כוללת עיצוב נוף (תכנית נוף, שיפועי קרקע, פרטי פיתוח, גדרות, ריהוט ותאורת חוץ).

7. רישוי: רצוי לציין שההצעה כוללת הכנת בקשה אחת להיתר. כיום הרישוי הוא מקוון ומצריך העלאת חומרים של יועצים אחרים ובירוקרטיה מסובכת יותר בתהליך הרישוי. על כל "הגשת שינויים", הנדרשת בשל עדכונים שבוצעו בתכנון ו/או בביצוע יחסית להיתר המקורי, ובייחוד אם נעשתה בשל החלטות הלקוח, יש לדרוש תשלום נוסף. על ההצעה גם לציין אם היא כוללת/לא כוללת שינוי תב"ע.

8. שינויים: חשוב לציין כבר בהצעה ששינויים מהותיים שיעשו לאחר השלמת שלב תכנון ואישור המזמין יהיו בתוספת תשלום, בדר"כ לפי עלות שעת עבודה.

9. פרסום הפרויקט: יש לציין בהצעה שפרסום הפרויקט בסוגי המדיה השונים (עיתונות, טלוויזיה, אינטרנט) יכלול גם את שם האדריכל/משרד האדריכלים. סעיף זה חשוב למעמד האדריכל, כיוון שלעיתים פרויקט/הדמיה/עיצוב פרי עטו מוצגים רק בציון שם היזם בענק, משרד השיווק והפרסום, שם משרד עורכי הדין שסיכמו את העסקה, ואדריכל – אין. חשוב לתת קרדיט, לא חשוב מה גודל הפונט.

10. שעות עבודה: לעיתים ישנה נטייה לחשוב שהאדריכל נמצא בהיכון 24/7, ושאפשר לשלוח לו הודעת ווטסאפ ביום שישי באחת בלילה "שלחת את ההגשה?".
הטכנולוגיה והזמינות המוחלטת מאפשרת לכולם לתקשר בכל שעות היממה, ולהתערבב בחיים הפרטיים, תוך רצון מוזר להוכיח "אני עובד כל כך קשה וגם בלילה ובסופ"ש".
ולכן נולד סעיף חדש בהצעת המחיר: "שעות עבודת המשרד לפגישות ולהתקשרות בטלפון ובמייל הן בימים א' – ה' בשעות 9:00 – 18:00.

והנה ההצעה לדוגמא

בהצלחה!

חזרה לבלוג אדריכלים